Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Vítáme Vás!  
 

Nadace Academia Medica Pragensis

  • vznikla v polovině roku 2002
  • je neziskovou organizací, která jednak podporuje již existující charitativní projekty, ale zakládá i projekty nové. Takovým příkladem je například projekt Změna, který bojuje proti diskriminaci spojené s duševním onemocněním
  • podporuje projekty a aktivity související se zdravotním stavem populace, tj. podporuje projekty nejen v oblasti léčby, medicínské vědy, výzkumu a vzdělávání, ale také projekty přispívající k rozvoji zdravého životního prostředí
  • uděluje ceny a stipendia, podporuje vydávání učebnic a odborných publikací, podílí se na pořádání veřejných kampaní
  • poradním orgánem Nadace je Česká lékařské akademie
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version